Přihlášené organizace k prezentaci na BAMBIFESTu 2017 v Blansku.

MC Veselý Paleček, o.s.

www.palecek.webnode.cz 

Jsme mateřské centrum, které se zaměřuje především na maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Nabízíme cvičení pro děti, maminky, nastávající maminky, plavání pro děti a další.

Andula - zdravotnické kurzy

www.andula.net

Tým Andula se zaměřuje na výuku první pomoci

Kynologický klub Blansko

www.cvicak.net

Výcvik a výchova psů, příprava na zkoušky, výstavy, bonitace.

ACT leraK Blansko

www.lerak.cz

Sportovní činnost se zaměřením na atletiku,horská kola,pavání ,triatlon.

SDH Dolní Lhota

jirka.cik@seznam.cz

Hasicí technika, ukázky hašení.

Olympia Blansko, z.s.

www.olympiablansko.cz

Baseballový a softballový klub

Základní umělecká škola Blansko, p.o.

jurackova.eva@seznam.cz

Škola má 732 žáků, je rozdělena do 4 oborů - hudební, taneční, výtvarný, dramatický. Připravuje žáky ke zkouškám na střední i vysoké odborné školy.

ÚAMK-TRABANTKLUB BLANSKO

h.sustacek@gmail.com

Pořádáme sraz vozidel trabant a zajišťujeme jejich provozuschopnost.

Fan club Velorex

h.sustacek@gamail.com

Pořádáme srazy velorexů a každoroční týdení až 10ti denní velorex čundr po ČR i okolních státech.

Europe Direct Brno

http://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/1-brno

Infocentrum poskytuje informace o Evropské unii. Zodpovídá dotazy týkající se zejména volného pohybu v EU a organizuje akce pro školy i širokou veřejnost.

Spolek CIRCULUS

www.divadlokolarka.cz

Spolek CIRCULUS provozuje Divadlo Kolárka, Divadelní studio Kolárka a Fotokruh. Po celý rok nabízíme zajímavý kulturní program, pravidelná představení pro děti i dospělé.

KOLEJOVÁ z.s.

www.kolejová.cz

historie železnic, modely železnic, geokešink

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blansko

http://www.zahradkari.cz/zo/blansko/

Pořádáme přednášky a výstavy se zahrádkářskou tematikou, dále zájezdy pro členy i širokou veřejnost. Od nového školního roku bychom chtěli začít s kurzy floristiky pro děti i dospělé.

SH ČMS - SDH Klepačov

www.sdhklepacov.cz

Pořární prevence, pořádání kulturních a poslečenských akcí na Klepačově.

FBK Atlas Blansko, z.s.

www.atlasblansko.cz

Trávíme volný čas hrou florbalu s partou přátel. Přidej se k nám, ať jsi kluk nebo holka. Najdeš sport, který tě bude bavit, a získáš nové přátele. Tréninky máme každé úterý a čtvrtek ve SH Údolní.

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

www.ddmblansko.cz

Naše moto: rozvíjet osobnost a dovednost dětí, mládeže a dospělých, prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit v bezpečném a příjemném prostředí, s podporou a motivací profesionálního týmu.

Diecézní charita brno - Oblastní charita Blansko

www.blansko.charita.cz

Poskytuje pomoc rodinám, seniorům, zdravotně postiženým, osobám v ohrožení a krizi. Je realizována poradenskými, sociálními, zdravotními službami, krizovou, humanitární pomocí, vzdělávacími aktivitami.

Mateřské a rodinné centrum HM, z.s.

http://hornolhotskemaminky.webnode.cz/

Zaměřujeme se především na oživení společenského a kulturního života v naší městské části, pořádáme v Horní Lhotě akce pro veřejnost, taneční a výtvarné kroužky pro děti, cvičení pro dospělé atd.

Společnost katolického domu v Blansku, z.s.

www.skdblansko.cz 

Kulturní, přednášková a zájmová činnost v prostorách Katolického domu. Podpora volnočasových aktivit a zázemí pro organizace a veřejnost.

Judo klub Samuraj Adamov

www.judoadamov.cz

Jsme sportovní oddíl věnující se výuce juda a gymnastiky.

Judo bef Home Blansko

http://www.judoblansko.cz/

Jsme sportovní oddíl věnující se výuce juda a gymnastiky.

Kolpingova rodina Blansko

www.kolping.cz

Od založení v r. 2000 jsme se zaměřili na práci s dětmi v rukodělných kroužcích. Cílem je rozvoj manuálních dovedností dětí a etická výchova.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Rychta

www.lipka.cz

Pracoviště Lipky Rychta se nachází v Krásensku. Realizujeme pobytové i jednodenní výukové přírodovědné programy, terénní exkurze, akce pro veřejnost, víkendovky a tábory. Nabízíme ubytování oddílům.

Muzeum Blanenska

http://www.muzeum-blanenska.cz

Muzeum Blanenska nabízí kromě tradičních prohlídek zámku a výstav řadu doprovodných akcí, jako jsou přednášky, tématické prohlídky, dětské workshopy a dílny či divadelní představení.

Ulita Blansko, z.s.

www.ulitablansko.cz

Ulita je nezisková organizace, založená jen na dobrovolnících. V Blansku provozujeme čajovnu, pořádáme koncerty, festivaly, besedy, výtvarné dílny, akce pro děti i jejich rodiče či ples.

MAS Moravský kras, z.s.

www.mas-moravsky-kras.cz

MAS Moravský kras se zabývá všestranným rozvojem regionu a podporou místních komunit.

TK Tuláci Blansko

http://tulaci.hys.cz

TK Tuláci Blansko je menší oddíl České tábornické unie, který sdružuje děti i dospělé se zájmem o přírodu, tábornické činnosti, výlety, hry a kamarádství.

Junák - český skaut, středisko Světla Blansko, z.s.

www.skautbk.cz

Naše skautské středisko se věnuje dětem a mládeži od pěti let. V průběhu školního roku se setkávají na družinových schůzkách pravidelně každý týden, vrcholem činnosti je letní skautský tábor.

Junák, český skaut z.s., středisko Srdce na dlani Blansko

http://srdcenadlani.skauting.cz/

Skauting je výchovná organizace, která svoji činnost soustředí primárně na mladé lidi. Ve společenství oddílů vychováváme osobnosti s ochotou něco vytvářet, sddílet své zážitky a mít vztah k přírodě.

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z.s.

www.krestancentrum.cz

Pomocí volnočasových aktivit tvůrčím způsobem naplnit volný čas dětí a mládeže, přispívat k rozvoji jejich kladných morálně-volních vlastností. Jednotlivé činnosti se opírají o křesťanské základy.

Alfservis Činnost je realizována za finanční podpory Města Blansko AVE Blanenský deník Pivovar Černá hora Johnny servis Kolejová o.s. Kulturní středisko města Blanska Monitor čtrnáctideník městská policie Blansko Junák - český skaut, z.s. Hotel Sladovna SDH Klepačov U vláčku Vodárenská a.s. Zrcadlo blanenska a boskovicka Museum Blanenska S!D & companions mside s.r.o. Tiskárna Letovice BAMBIFEST.CZ OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. TECH-PRO Beefree GIFART KOPLAST MINDOK Team Agency MY FACE Region Blanensko