BAMBIFEST 2017

Detailní rozvržení programu letošního ročníku můžete nalézt v záložce menu "program".

Kdy a kde

Akce bude realizována v prostoru celého zámeckého parku v Blansku, kde budou umístěna stanoviště vystavovatelů FESTIVALU VOLNÉHO ČASU a také pódium, na kterém bude probíhat doprovodný program a hudební festival FEST. V zámeckém sále pak bude probíhat další část nazvaná KONFERENCE.

BAMBIFEST V Blansku se uskuteční ve dnech 19. a 20. 5. 2017. FESTIVAL VOLNÉHO ČASU začne v pátek 19. 5. v dopoledních hodinách. Organizátoři opět osloví blanenské základní a mateřské školy, aby umožnily účast svých žáků během pátečního dopoledne. Příchod široké veřejnosti se očekává během pátečního odpoledne a také po celou sobotu. V pátek v podvečer započně hudební festival FEST. A v sobotu dopoledne bude spuštěna třetí část KONFERENCE.

3 části akce

Každá část BAMBIFESTu má vlasní program a vlastní web, kde je možné sledovat aktuality.
FESTIVAL VOLNÉHO ČASU | bambifest.com
FEST hudební festival | fest.bambifest.com
KONFERENCE| konference.bambifest.com

Muzejní noc

V roce 2016 jsme navázali úspešnou spolupráci s Muzeem Blanenska a jeho pravidelnou akcí Muzejní noc. Program BAMBIFESTu, tak přímo navazuje a spolupracuje s programem muzejní noci, který začíná v pátek odpoledne a pokračuje do noci. Více na webu pořadatele www.muzeum-blanenska.cz .

Alfservis Činnost je realizována za finanční podpory Města Blansko AVE Blanenský deník Pivovar Černá hora Johnny servis Kolejová o.s. Kulturní středisko města Blanska Monitor čtrnáctideník městská policie Blansko Junák - český skaut, z.s. Hotel Sladovna SDH Klepačov U vláčku Vodárenská a.s. Zrcadlo blanenska a boskovicka Museum Blanenska S!D & companions mside s.r.o. Tiskárna Letovice BAMBIFEST.CZ OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. TECH-PRO Beefree GIFART KOPLAST MINDOK Team Agency MY FACE Region Blanensko